ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร.