ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕

 

คลิกที่นี่เพื่อเปิด เว็บไซต์ ของ ยุทธศาสตร์ชาติ