ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การจัดห้องสอบ สำหรับผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน กำหนดสอบวันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ทดสอบ : อาคารจามจุรี 8

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฎิบัติผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ : อาคารจามจุรี 8

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่